Озеленяване

Озеленяването не е толкова прост процес, но въпреки това, ние имаме екип изграден от професионалисти, на които може да се доверите. Ежеднвната работа и годините опит в сферата са ни срещали с всякакъв вид казуси, на които ние винаги намираме решение.

Тук сме изобразили как протича процесът на озеленяване:

 • Мероприятия за почистване на градина от плевелна растителност, дънери, строителни отпадъци, камъни и др., и извозване на тези отпадъци до депа или сметища;
 • След анализите, направени от пред-проектните проучвания, при необходимост се пристъпва към подобряването на почвата;
 • Торене на почвата. Това е едно от най-важните мероприятия за нейното подобряване. Както и за нормалното развитие на декоративната растителност;
 • Първично моделиране на терена. Състои се в грубо оформяне на терена. Насипване на хумусна почва (ако е необходимо) и нейното разстилане;
 • Инженерна подготовка. Тя започва с фино подравняване на терена, изграждане на геопластики (изпълнение на проекта за вертикално планиране), укрепване на проблемни терени (стръмни, свлачищни и др.).
 • Определяне на посадните места – извършва се на база на дендрологичния и посадъчния чертеж;
 • Изкопаване на посадни места и избор на технологии за засаждане на дървесно-храстовата растителност;
 • Доставка на декоративната растителност до обекта и нейното засаждане. Укрепване на дървесна растителност;
 • Изграждане на плочопътеки (на тревна фуга, ароматни плочопътеки и др.) – избират се материали с подходяща форма, вид, големина, съобразени със стила на заобикалящата ги среда;
 • Изграждане на скални цветни кътове и алпинеуми;
 • Създаване на аранжировки от камък;
 • Подготовка на терена за затревяване;
 • Затревяване с тревна смеска или чимове .

Като основен жив материал, с който работим, декоративната растителност е от изключителна важност за нас и за нашите клиенти. Качеството и устойчивостта на видовете е нещо, с което фирмата не прави компромиси. Работим с утвърдени доставчици на интродуцирана растителност, което гарантира издръжливостта и нормалното развитие на растенията. Чрез използването на високо ценени сортови форми проектантския екип има възможност да придаде уникалност и неповторимост на всеки един обект. Ние Ви предлагаме голямо разнообразие от иглолистни дървета и храсти, широколистни листопадни дървета и храсти, вечно зелени широколистни храсти, почвопокривни растения, едногодишни, двугодишни и много-годишни цветя, декоративни треви, катерливи и увивни растения, овощни дървета и плодни храсти, водолюбиви растения, както и всякакъв тип растения за интериорно озеленяване.

Не забравяйте, че растенията са живи организми и имат нужда от редовна и качествена грижа за да запазят и развиват декоративния си ефект, ето защо „БАРОСОВ ЕООД“ предлага професионална поддръжка за всеки тип зелена площ.

Зaсаждането на растителност може да се извършва почти целогодишно, с изключение на снежните месеци когато температурата е под нулата. Растенията задължително трябва да са отгледани в контейнери. При засаждането на растителност на гол корен трябва да се внимава, тъй като растителността не е укрепнала и не трябва да се оставя извън почвата прекалено дълго време. Вкопава се дупка поне с четири пръста по-широка и по-дълбока от съда, в който е отгледано растението. На дъното на дупката се слага смес от прегорял оборски тор, пясък и рохкава почва. След засаждане почвата се притъпква и се полива обилно. В следващите няколко седмици поливането трябва да е редовно, за да се осигури вкореняването и прихващането на растенията.

 1. С тревна смеска

  Ние избираме тревните смески според специфичните изисквания на терена – изложение, вид и тип почва и др. и винаги се грижим подбраните смески да са с гарантирана кълняемост и сертификат за качество. Най-добре е създаването на нови ливади да се извършва през пролетта или есента, когато климатичните условия и почвата са най-благоприятни. Но при наличието на поливна система този срок се пременя ПОЧТИ ЦЕЛОГОДИШНО – с изключение на най-горещите и студени месеци.

 2. С тревен чим

  Тревният чим представлява трева отгледана предварително в продължение на година, предназначена за незабавно и трайно създаване на всички типове тревни площи. Това е модерен и сигурен продукт, с който бързо и безпроблемно се затревяват всякакви терени. Тревният чим се полага през цялата година, с изключение на периодите с много ниски температури. Чимът е с изключително предимство, защото позволява реализирането на тревна площ СЪС МОМЕНТАЛЕН ЕФЕКТ.

Пътеките от този тип са едни от най-разпространените, тъй като за разлика от бетоновите настилки, плочопътеките на тревна фуга се сливат с околния ландшафт, могат да имат разнообразна форма и не насичат зелената площ, а съвсем дискретно минават през нея. Чрез тях може да се получи ефекта, който специалиста или клиента търси – да не бият на очи или обратното – да са акцент в тревната площ.

Зеленият паркинг все повече намира приложение в съвременният дизайн, тъй като освен функционалност и практичност, има декоративен ефект. При този тип настилки липсва ефекта на разместени, отлепени или потънали паркинг тела. Предпочитан го прави и способността му да се полага по стръмни склонове с цел, предпазване от земни свлачища и ерозия на почвата, както и за преодоляване на стръмни наклони.

Имате нужда от озеленяване?