Поливни системи

Създаването и устойчиво поддържане на стилна зелена градина, при днешните климатични особености и колебания е немислимо, без наличието на независима поливна система.

Ако приемем , че имаме възможността ръчно да полеем група от храсти или единични дървета, то при зеления килим ситуацията стои по друг начин – кореновата система на тревите е разположена плитко на около 15см. в почвения слой, което обуславя нуждата от по-често поливане(в летните дни – сутрин и вечер).

Ако засегнем декоративния ефект на тревата( нали все пак това е търсения резултат), говорим не само за жизнено- необходимото поливане сутрин и вечер, а за прецизно и хомогенно поливане-равномерно разпределено количество вода по цялата площ-обикновенно около 3л./м2.

Обръщам внимание, че съвременните поливни системи са изцяло разположени в земята, като видимата част е единствено върхът на разпръсквача, който при покой е прибран в почвата и при поливане се вдига механично на около 20см.,под въздействие на налягането – ето защо е важно да се пресметне броят на разпръсквачите и наличното количество вода и налягане.

Затова като всеки инжинерен проект и при поливните системи стартираме с проектиране.

Проектиране на поливни системи

Проектирането е най-важната част от създаването на собствена машина за сезони, тъй като се започва с обследване на водоизточника. На база с какъв воден ресурс разполагаме – кубици на час(Q) и налягане (bar), се пресмята и необходимия брой разпръсквачи , тяхното оптимално разположение и цялата тръбна разводка.

Изграждане

След съгласуване и одобрение на проекта за автоматизирана поливна система се преминава към неговото изпълнение. То започва с изкопаване на изкопите за полагане на тръби, шахти, кабели и специализиран продукт. Преди зариване на изкопите, се прави тест за качествено свързване и правилна работа на специализирания продукт.

След зариване на изкопите следва фина настройка на специализирания продукт и финален тест. Изграждането и предаването на автоматизирана поливна система завърша, след като наш специалист Ви разясни основните функции и режими на работа на модела програматор, командващ вашата поливна система.

Поддръжка на поливни система

• Зазимяване и отзимяване на поливната система
• Почистване на филтри и клапани
• Настройка на поливната система според сезона
• Настройка и подмяна на разпръсквачи
• Добавяне на нови разпръсквачи и капково напояване
• Оптимизация на поливната система

Управление на поливни системи

С напредване на технологиите поливните системи придобиват доста независим характер. Имаме възможността да изградим SMART система , която чрез интернет достъп лесно може да се адаптира спрямо атмосферните условия. Сама да изчисли и настрои времето, и количеството на поливане въз основа информация
получена от метерологична прогноза за времето през последните и бъдещи дни – като температура, валежи, вятър.

Отделно системата изпраща известяване при настъпил проблем. По този начин реагираме веднага, без да ползваме влошаването на растителността като индикатор.
Управлението и настройките на програматора са възможни изцяло през интернет от всяка точка на света –. създавайки истинска микросистема в нашия дом.

Нуждаете се от помощ свързана с вашата поливна система?